نژاد اسب الدنبورگ

نژاد اسب الدنبورگ

اسب نژاد الدنبورگ یک نژاد باستانی است که پیدایش آن در آلمان و به عنوان اسب بارکش بوده است. این اسب به دلیل داشتن تنوع در قدرت و اندازه مشهور است و امروزه برای سواری مدرن ، نمایش اسبها ، مسابقات و غیره یک انتخاب مناسب است. آنها به ویژه برای درساژ و پریدن مناسب هستند زیرا خصوصیات آنها مطابق با پیش نیازهای اسب های ورزشی امروزی است.