۶ نکته برای اینکه اسب خود را سالم نگه دارید

۶ نکته برای اینکه اسب خود را سالم نگه دارید

اسب ها نیز همانند انسان برای داشتن زندگی سالم نیاز به رعایت نکاتی دارند. این نکات باید توسط صاحب اسب مورد توجه قرار بگیرد .در ادامه توضیحاتی درباره سالم نگه داشتن اسب ها مطالعه نمایید. تمرین روزانه و داشتن اصطبل راحت و تمیز و رعایت نکات بهداشتی از جمله این موارد است.

تاریخچه سوارکاری و اسب

تاریخچه سوارکاری و اسب

شواهد نشان می دهد مدت ها قبل از اینکه از قدرت و سرعت اسب ها برای اهداف اسب سواری و حمل و نقل استفاده شود ، آنها در ابتدا به عنوان یک منبع غذایی استفاده می شدند.