چگونه از اسب پیاده شویم؟

چگونه از اسب پیاده شویم؟

هر سوارکار دوست دارد بعد از سواری، با کمترین دردسر برای خود و اسبش از آن پیاده شود. این مراحل را تمرین کنید تا بتوانید به نرمی و راحتی از اسب پیاده شوید. هنگام آموختن پیاده شدن از اسب، باید در مکانی تمرین کنید که برای شما ایمن باشد. در آغاز بهتر است کسی برای کمک کردن به شما، اسب را نگه دارد.

برای سواری لباس های راحت و کفش مناسب بپوشید تا حین پیاده شدن گرفتار نشوید. داشتن کلاه سوارکاری نیز ضروری است.اسب شما باید زین شده و دارای افسار باشد. در ابتدا شاید بخواهید بدون افسار تمرین کنید، ولی تنها به شرط اینکه کسی اسب را برایتان نگه دارد.

مراحل پیاده شدن از اسب

اسب خود را تماماً بی حرکت نگه دارید

هر دو بند افسار را با دست چپ خود گرفته و به میزان مناسبی بکشید،تا اگر اسب خواست  به جلو حرکت کند، قادر به متوقف کردنش با افسار باشید. با گرفتن مقداری از یال اسب نیز می توانید به اطمینان خود بیافزایید.

به جلو خم شوید و هر دو دست خود را روی گردن اسب گذاشته و وزن خود را به بین شانه هایش منتقل کنید. با این فشار باید کمی از روی زین بلند شوید.

پای راست خود را بالا برده و از روی باسن اسب رد کنید. مطمئن شوید پا را به مقداری بالا می‌آورید که از روی قسمت عقبی زین و باسن اسب رد شود. مراقب باشید حین بلند کردن پا، ضربه یا لگدی به اسب وارد نکنید.هنگام پایین پریدن خود را کمی به جلو هل دهید تا به تجهیزات سوارکاری و  پاهای اسب برخورد نکنید. نیرو محرکه پای شما و انتقال وزن تان به بدن اسب،کمک شایانی به پایین پریدن شما خواهد کرد.

وقتی که پاهایتان به زمین برخورد می کند، زانوهای خود را خم کنید تا ضربه ناشی از این برخورد را کاهش دهید. بعد از برخورد نیز بدن خود را صاف و کشیده بگیرید تا بتوانید تعادل خود را حفظ کنید.

پس از پیاده شدن افسار را با دست راست خود گرفته و از روی سر اسب رد کنید تا بتوانید هدایتش کنید. با یک دست زیرچانه اسب و با دست دیگر افسار حلقه شده بگیرید تا طناب روی زمین نیفتد یا پیچ نخورد.

اگر به روش انگلیسی سواری می کنید، رکاب ها را به طناب چرمی بالای زیر متصل کنید تا هنگام حرکت کردن اسب تاب نخورند.

بعد از سواری مطمئن شوید تمام و کمال به اسب خود رسیدگی می‌کنید و تمام تجهیزات سوارکاری را از او جدا کنید تا برای دفعه بعدی آماده باشند.

شگردها

پیاده شدن از سمت راست اسب را نیز تمرین کنید. شما باید بتوانید به راحتی از هر سمت پیاده شوید،هر چند که پیاده شدن از سمت چپ مرسوم است.

هیچگاه پای خود را از قسمت جلوی زین رد نکنید. این کار تعادل شما را بر هم زده و اگر اسب به جلو یا پهلو حرکت کند، خطر افتادن شما را افزایش می دهد و حتی ممکن است به گردن یا سر اسب لگد بزنید.

بعضی سوارکاران با رهاکردن پای خود از رکاب راست و تکیه دادن وزن شان بر رکاب سمت چپ،اقدام به پایین آمدن از اسب میکنند و تا وقتی که پای راست به زمین برسد،پای چپ را در رکاب نگه میدارند. این کار فشار زیادی به زین و کمر اسب وارد می کند و تنها باید برای وقتی استفاده شود که سوارکار نتواند از روشی که در بالا توضیح داده شد استفاده کند.

نظرات کاربران ( 1 نظر )