داوود پوررضایی

نا مشخص

شماره تماس

عناوین کسب شده و مسابقات

لیست عناوین کسب شده و مسابقاترتبه
قهرمانی کشور سال ۹۴اول
قهرمانی استان تهران سال ۹۵اول
جام سرهنگ نشاطی سال ۹۷اول
CSIW Tehran-2019اول
فینال جام پدیده سازان سال ۹۵اول
جام صدران پیشرو سال ۹۸اول
جام پیشرفت سال ۹۲اول
جام یگانگی سال ۹۴اول
جام آزمون سال ۹۷اول
Asian indoor games 2017سوم

نظرات کاربران ( 0 نظر )